Dr nauk wet. Barbara Fojut-Pałka

Internista, właściciel

Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego SGGW-AR w Warszawie.
W czasie studiów odbyła staż w Royal Veterinary College w Wielkiej Brytanii, gdzie miała możliwość   uczestniczenia we  wszystkich   procedurach   klinicznych  oraz  diagnostycznych u psów i kotów. W 2001 roku otrzymała tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W latach 2004-2008 prowadziła pracę naukową finansowaną ze środków Komitetu Badań Naukowych pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Winnickiej – autorytetu w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej psów i kotów. W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW  w  Warszawie za  pracę  kliniczną  pod tytułem:  „Iloraz  aktywności α-amylazy i  stężenia kreatyniny w  moczu   wskaźnikiem  diagnostycznym  zapalenia  trzustki u psów”. Rozprawa doktorska otrzymała wyróżnienie. Autorka i współautorka publikacji naukowych.

 

Lek. wet. Stanisław Leżański

Chirurg, ortopeda

Absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Po studiach wyjechał do Francji, gdzie przez 15 lat doskonalił warsztat chirurgiczny. Jako jeden z pierwszych chirurgów w Polsce przeprowadził  zabieg  wszczepienia endoprotezy  stawu biodrowego u psa. Również  jako jeden z niewielu chirurgów wykonuje zabieg potrójnej osteotomii miednicy.