Badania endoskopowe

„Czasami trzeba zajrzeć do „wnętrza” pacjenta, żeby „zobaczyć” chorobę.”

W niektórych przypadkach jedynie przeprowadzenie badania endoskopowego pozwala na postawienie właściwego rozpoznania i podjęcie skutecznego leczenia.

Endoskopia czyli wziernikowanie za pomocą endoskopu umożliwia obejrzenie zmian wnętrza: przedniego i tylnego odcinka przewodu pokarmowego, jam nosowych, tchawicy, oskrzeli oraz przewodu słuchowego.

Główną zaletą tej metody badania obrazowego jest możliwość nie tylko oględzin zmian na powierzchni błon śluzowych badanych odcinków ciała, ale również możliwość pobrania próbek ze zmienionych tkanek do dalszych badań diagnostycznych bez konieczności wykonywania zabiegu   chirurgicznego.    Endoskopia   jest   także   niezwykle   przydatna   podczas usuwania z przełyku lub żołądka zwierzęcia połkniętych przypadkowo ciał obcych oraz usuwania kłosów traw z przewodu słuchowego.