Badania laboratoryjne

„Niezbędnym składnikiem postępowania diagnostycznego są tylko wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych.”

Podstawową przesłanką dla korzystania z poszczególnych laboratoryjnych badań diagnostycznych jest celowość ich zastosowania. Prawidłowy wybór analiz znacznie skraca czas potrzebny na rozpoznanie lub wykluczenie choroby. Im mniej oznaczeń wykonanych przypadkowo tym łatwiej jest zinterpretować ich wyniki.

Wykonujemy badania:

  • krwi (morfologia, biochemia, serologia, genetyka, wirusologia)
  • moczu (ogólne, bakteriologia z antybiogramem, parazytologia)
  • kału (parazytologia, bakteriologia z antybiogramem)
  • zeskrobin (parazytologia, mykologia)
  • wymazów ze skóry, ucha, jam nosowych, worka spojówkowego, pochwy (bakteriologia
    z antybiogramem, mykologia, parazytologia)
  • tkanek (histopatologia)
  • płynów z jam ciała (cytologia)
  • składu chemicznego kamieni moczowych.

W przypadku badań laboratoryjnych krwi oraz moczu bardzo ważne jest właściwe przygotowanie pacjenta do nich. Spożycie posiłku,  zwiększony wysiłek fizyczny, cieczka, ciąża  oraz niektóre leki mogą w sposób zasadniczy  wpłynąć  na  wynik   wykonywanego  testu
i  tym samym przyczynić się do błędnej jego interpretacji.

Współpracujemy  tylko   z   referencyjnymi  laboratoriami  diagnostycznymi  w  Warszawie  oraz w Niemczech.