Badania USG

„Badania  ultrasonograficzne  stały  się nieodzownym elementem postępowania diagnostycznego.”

Badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej pozwala nie tylko na wykonanie dokładnych pomiarów badanych struktur, ale pozwala również ocenić ich stan. Jego wielką zaletą jest możliwość wielokrotnego powtarzania badania bez negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta (badanie nieinwazyjne). Bardzo przydatne we wczesnym rozpoznawaniu ciąży u zwierząt, badaniu prostaty,  jąder, tarczycy,  węzłów chłonnych. W przypadku niektórych chorób tylko wykonanie badania USG pozwala na ich rozpoznanie.