Opieka medyczna nad zdrowymi zwierzętami

 

„Po pierwsze zapobiegać.”

 

Uważamy, że  zadaniem  lekarza  jest  ograniczanie  cierpień  związanych z  istnieniem   chorób.
W   odniesieniu   do  zwierząt   zdrowych    takie   przekonanie   zobowiązuje   do  skupienia  się
na zabiegach profilaktycznych służących podtrzymywaniu stanu zdrowia.

Pamiętamy, że ryzyko zachorowania można zmniejszyć podejmując zabiegi, które:

  • stabilizują i wzmacniają naturalną odporność zwierzęcia (prawidłowe żywienie, pielęgnacja)
  • zapobiegają lub uniemożliwiają rozwój chorób zakaźnych i inwazyjnych (zabezpieczenie przeciwko pchłom i kleszczom, odrobaczanie, szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym)
  • umożliwiają wczesne rozpoznawanie chorób, których pojawienie wynika z indywidualnej odmienności każdego organizmu z osobna oraz zmienności warunków, w których zwierzę stale przebywa (badania okresowe).

Dlatego dla każdego pacjenta opracowujemy indywidualny program profilaktyczny dostosowany do jego wieku, gatunku, rasy, cech osobniczych oraz warunków bytowania, obejmujący:

W naszej przychodni wszystkie psy szczepione przeciwko wściekliźnie otrzymują prezent – identyfikatory PUPIL.ID w postaci znaczków mocowanych do obroży. Identyfikatory pozwalają łatwo odszukać zaginionego pupila