Zabiegi chirurgiczne

„Jesteśmy    dumni   z   tego,   że    podczas    przeszło   10-letniej   współpracy
z  doktorem  Stanisławem  Leżańskim  w  naszej   przychodni  nie   zdarzyły się przypadki powikłań pooperacyjnych.”

Wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii tkanek miękkich i ortopedii stosując również narkozę  wziewną.

Leczenie chirurgiczne obejmuje okres przygotowania do zabiegu, samego zabiegu oraz okres pooperacyjny.

Aby właściwie przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego należy na 12 godzin przed planowanym zabiegiem:

  • zaprzestać żywienia zwierzęcia
  • uniemożliwić mu podejmowania intensywnego wysiłku
  • podawać mu wodę w umiarkowanych ilościach.

W celu zmniejszenia ryzyka zabiegu (w tym narkozy) należy pamiętać też o tym, aby podopiecznego przed planowanym zabiegiem odrobaczyć oraz wykonać mu badania    krwi   i   moczu.   Trzeba   pamiętać   również o  dostarczeniu   lekarzowi   aktualnego  zaświadczenia o   wykonanym   szczepieniu    przeciwko    wściekliźnie i przyniesieniu ciepłego pledu do okrycia pacjenta oczekującego na wybudzenie z narkozy.

Zalecenia pooperacyjne
Po zabiegu pacjent powinien przebywać w cichym, spokojnym miejscu. Jego opiekun powinien stosować się do wskazówek lekarza dotyczących zasad ochrony rany pooperacyjnej, karmienia, podawania wody, leków oraz określających dopuszczalną intensywność ruchu pacjenta.