ALWEOKOKOZA

Bardzo niebezpieczna, bo śmiertelna dla ludzi choroba wywoływana przez tasiemca wielojamowego (Echinococcus multilocularis). Dojrzałe postacie pasożyta występują najczęściej u lisów rudych, ale także wilków, jenotów, psów i kotów, a żywicielami pośrednimi są przede wszystkim drobne gryzonie.

ŹRÓDŁA i DROGI ZAKAŻENIA
Człony tasiemca wydalane są z kałem zarażonego zwierzęcia. W środowisku zewnętrznym człony rozpadają się, a uwolnione z nich jaja są zjadane przez żywicieli pośrednich. W ich organizmie z jaja wykluwa się larwa tasiemca, która wędruje z krwią do wątroby, gdzie po upływie około 2 miesięcy przekształca się w kolejną postać larwalną, która rozrasta się naciekowo tworząc drobne torbiele. Po zjedzeniu zarażonego gryzonia, w przewodzie pokarmowym żywiciela ostatecznego rozwijają się dorosłe postacie tasiemca.

JAK ZARAŻA SIĘ CZŁOWIEK?
Człowiek może zarazić się jajami tasiemca i stać się przypadkowym żywicielem pośrednim jedząc nieumyte warzywa i owoce z własnego ogródka lub owoce leśne czy grzyby pochodzące z zanieczyszczonej jajami tasiemca gleby; może zarazić się również od psów i kotów, które uległy zarażeniu zjadając żywiciela pośredniego, np. mysz polną, mysz domową czy nornicę. Chociaż w Polsce dotychczas nie stwierdzono (a raczej nie rozpoznano) inwazji tasiemca wielojamowego u zwierząt towarzyszących, to jednak alweokokoza w zachodniej Europie jest już faktem.