LAMBLIOZA

Choroba wywoływana przez pierwotniaka Giardia lamblia (duodenalis) – ogoniastka jelitowego.   W obrębie gatunku pasożyta wyodrębniono 7 genotypów, z których tylko dwa są zaraźliwe dla człowieka.

ŹRÓDŁA i DROGI ZAKAŻENIA
G. lambia cały swój cykl rozwojowy odbywa w obrębie 1 żywiciela. Występuje w postaci cysty (wegetatywna forma pierwotniaka bardzo odporna na niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego) i trofozoitu (aktywna forma pasożytująca w przewodzie pokarmowym żywiciela).

Cysty są jedynym stadium inwazyjnym (zarażającym żywiciela).   Zarażone   zwierzę  wydala z kałem cysty pasożyta, które bezpośrednio po wydaleniu są w pełni inwazyjne. Trofozoity bytujące w jelicie mogą zostać wydalone z kałem, lecz szybko giną w środowisku zewnętrznym.

Pasożyt dostaje się do organizmu żywiciela najczęściej z zanieczyszczonym pokarmem lub wodą. Duże znaczenie w rozprzestrzenianiu inwazji mają owady oraz gryzonie, które mogą przenosić cysty  pasożyta  mechanicznie  na  swoich  ciałach  lub  w  przewodzie  pokarmowym i następnie wydalać je z kałem. Cysty wydalone z kałem łatwo osiadają z kurzem na powierzchni różnych przedmiotów (meble, zabawki), podłogach. Koprofagia, która jest dość powszechnym zjawiskiem u zwierząt odgrywa niemałą rolę w autoinwazji.

Człowiek zarażony lamblią może stanowić źródło inwazji dla zdrowego psa lub kota.

JAK ZARAŻA SIĘ CZŁOWIEK?
Podobnie jak zwierzęta człowiek zaraża się zjadając cysty G. lamblia z zanieczyszczonym pokarmem lub wodą. Giardioza jak każda inwazja pasożytnicza wpływa niekorzystnie na organizm żywiciela. Jest niebezpieczna przede wszystkim dla dzieci.

Zapobieganie zarażeniu jest trudne ze względu na powszechność występowania pierwotniaka u żywicieli oraz zanieczyszczenie środowiska cystami tego pasożyta. Dlatego trzeba starać się, aby nie dopuszczać do zarażenia poprzez działania zapobiegawcze, takie jak:

  • wykonywanie badania w kierunku lambliozy u wszystkich nowo zakupionych kociąt lub szczeniąt, żeby  mieć  pewność,  że  nie wprowadziliśmy do  domu zakażonego zwierzęcia narażając w ten sposób zdrowie domowników,
  • regularne  odrobaczanie  psów  i  kotów,  przez  co  likwiduje  się   już  istniejące  inwazje pasożytów i ogranicza się siewstwo cyst do środowiska.