TRITRICHOMONOZA KOTÓW

Choroba wywoływana przez pierwotniaka Tritrichomonas foetus (rzęsistek bydlęcy), pasożyta odpowiedzialnego za większość nawracających biegunek u kotów. W Polsce stwierdzona po raz pierwszy w 2006 roku.

ŹRÓDŁA I DROGI ZAKAŻENIA
T. foetus bytuje w jelicie grubym w postaci ruchliwych trofozoitów  (stadium rozwojowe), które wydalane  są  z kałem chorego  zwierzęcia.  Jedynie  w  świeżo wydalonym  kale  (podobnie jak w przypadku pierwotniaków Giardia lamblia) możliwe jest stwierdzenie obecności trofozoitów. Zakażenie następuje drogą pokarmową poprzez kontakt z odchodami chorych kotów. Rzęsistek nie wytwarza cyst.

Przypuszcza  się, że  głównym  rezerwuarem  pasożytów są  zarażone  koty.  Prawdopodobnie u tego gatunku występuje bezobjawowe nosicielstwo. Podejrzewa się również, że choroba może mieć podłoże genetyczne. Chociaż zarażone rzęsistkiem mogą być koty w każdym wieku, niezależnie od płci i rasy to choroba najczęściej spotykana jest u młodych (do 12 miesiąca życia) kotów rasowych (Maine Coon, rosyjski niebieski, bengalski, syjamski, abisyński) żyjących w dużych skupiskach lub wychodzących na dwór. Nierzadko spotykane są inwazje mieszane – rzęsistka i lamblii.

JAK ZARAŻA SIĘ CZŁOWIEK?
Jak  dotąd  nie  odnotowano  przypadków  przeniesienia  pasożyta  z   jednego  gatunku  na  drugi oraz zarażenia poprzez pożywienie lub wodę.