AWERSJA

Awersja to kolejny mechanizm selekcji pokarmu wykorzystywany przez zwierzęta w celu uniknięcia karmy, która jest dla nich nieodpowiednia. Jeżeli zapach lub sama karma (jej wygląd, kolor, smak, temperatura itp.) czy też sposób podania posiłku kojarzone są z jakimikolwiek nieprzyjemnymi okolicznościami, które miały miejsce w przeszłości (na przykład karmienie „na siłę”  w  czasie  choroby)  to z dużym prawdopodobieństwem takiej karmy zwierzę będzie unikało w przyszłości.

U kotów awersja pojawia się bardzo szybko i może być bardzo silna. Już jeden posiłek, któremu towarzyszyły wcześniej jakiekolwiek nieprzyjemne doznania prowadzi do odmówienia jedzenia. Taka awersja może utrzymywać się bardzo długo (40 dni, a nawet dłużej). Sam zapach karmy, po spożyciu której wystąpiły u zwierzęcia na przykład zaburzenia pokarmowe, jest wystarczający, aby wywołać zjawisko awersji. U kotów awersja może odnosić się nawet do dotychczas jedzonej karmy, jeżeli podawana jest ona w warunkach, gdy w otoczeniu utrzymuje się jeszcze zapach karmy, do której kot odczuwa awersję.